Förtjänsttecken

Ett förtjänsttecken eller medalj är en värdefull merit för meningsfullt arbete.

I Finland tilldelas förutom de officiella utmärkelsetecken andra officiella hedersmärken samt jubileumskors och medaljer. Dessa förtjänsttecken har sin egna grund. Förtjänsttecken från Finlands statliga ämbetsverk och Handelskammaren kan ansökas via dessa organisationer enligt de krav som ställs av dem. Dessa märken kan användas för att belöna en framstående person för en betydande karriär eller för att hedra dess förtjänst i den kommunala eller privata sektorn.

Statens hedermärke motsvarar det tidigare märket för oklanderlig tjänst. Det utfärdas av republikens president efter minst 30 års offentlig tjänst. Förslagen behandlas av en särskild kommitté inom finansministeriet.

Även organisationer, föreningar och företag har sina egna märken för premiering. Finlands företagare rf beviljar inom privata sektorn förtjänstkors för betydande och uppskattad insats. Finlands företagare rf har sina egna meritklasser för företagare och medlemmar. Finlands företagare rf delar även ut entreprenörstatyerna designade av Mauno Honkanen.

Många fackföreningar har sina egna märken och korspraxis. Dessa tar hänsyn till deras utmärkta medlemmar eller betydande representanter för intressenter. Politik och kriterier varierar beroende på varje individs behov och riktlinjer.

Ansiomerkit
YtrittÑjÑpatsaat
Kultakeskus logo
KULTAKESKUS OY

PL 26

Paroistentie 2

13101 Hämeenlinna

 

info@kultakeskus.fi

vaihde: (03) 657 11

myynti: (03) 657 1201

 

TIETOSUOJA JA EVÄSTEET

Logot