Kultakeskuksen uutiskirjeen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kultakeskus Oy

Paroistentie 2

13101 Hämeenlinna

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Kultakeskus Oy

Paroistentie 2

13101 Hämeenlinna

(03) 65 711

info@kultakeskus.fi

2. Rekisteröidyt

Kultakeskuksen uutiskirjeen tilaajat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterissä säilytetään Kultakeskuksen uutiskirjeen tilaajien yhteystietoja. Rekisteriin tallennettuja sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan Kultakeskuksen markkinoinnin toteuttamiseksi (uutiskirjeen lähettäminen). Uutiskirjeen tilaajille lähetetään sähköinen uutiskirje enintään kuusi kertaa vuodessa.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot, sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@kultakeskus.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, kun asiakas rekisteröityy Kultakeskuksen uutiskirjeen tilaajaksi www.kultakeskus.fiwww.kultakeskusbrands.fi tai www.kohinoor.fi -sivustojen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kultakeskuksen uutiskirjeen tilaajien yhteystietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Kultakeskus Oy on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Kultakeskus Oy käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

MailChimp (USA)

Kultakeskus Oy luovuttaa yhteystietoja (sähköpostiosoite) kyseiselle palveluntarjoajalle ainoastaan uutiskirjeen lähettämistä varten.

Kultakeskuksen uutiskirjeen tilaajat antavat luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella hyväksymällä Kultakeskuksen tietosuojakäytännöt.

8. Käsittelyn kesto

Henkilö pääsee poistamaan itsensä rekisteristä milloin tahansa jokaisessa Kultakeskus Oy:n lähettämässä markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta tai sitä pyytäessä.

9. Henkilötietojen käsittely

Osallistujarekisterin henkilötietoja käsittelee Kultakeskus Oy:n henkilökunta. Kultakeskus Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Kultakeskus Oy huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kultakeskus Oy ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kultakeskus logo
KULTAKESKUS OY

PL 26

Paroistentie 2

13101 Hämeenlinna

 

info@kultakeskus.fi

vaihde: (03) 657 11

myynti: (03) 657 1201

 

TIETOSUOJA JA EVÄSTEET

Logot